Postavitev spominskega obeležja in informativne table. Krvavec, 1.7.2021

Krvavec
Vir: Foto: D. Kopač