Predstavitev združenja

ORGANI OZVVS KRANJ

 

Predsedstvo

Miro Štular, predsednik - 031 625 700

Bojan Verčič, podpredsednik - 041 713 557

Drago Kopač, sekretar - 031 322 116

Zlatko Filej, član

Branko Vukanac, član

Mihael Rauter, član

Vladislav Eržen, član

Slavko Hočevar, član

Marjan Lončarič, član

Nadzorni odbor

Igor Ravnik, predsednik

Vladimir Teropšič, član

Boris Zdešar, član

Častno razsodišče

Aleksander Sašo Zupan, predsednik

Stanislav Bobnar, član

Peter Slatnar, član

Arhivsko – zgodovinska komisija

Mihael Jagodic, predsednik

Alojzij Čimžar, član

Slavko Hočevar, član

Polde Balažič, član

Praporščaki

Janez Jesenko

Roman Pintar

Branko Lovrek

Kovačič Sandi