Pomembni datumi OZVVS Kranj

12.10.1999 - ustanovni sestanek OZVVS v gostišču Krištof v Predosljah

20.4.2001 - izvoljeni novi organi OZVVS Kranj

22.6.2001 - postavljeno spominsko obeležje na Jezerskem vrhu, skupaj z PVD Sever Gorenjska in občino Jezersko

22.6.2001 - razvitje prapora OZVVS Kranj na Jezerskem vrhu

2011 - postavitev spominskega obeležja na letališču Brnik, skupaj z PVD Sever Gorenjska, občino Cerklje in družbo Aerodrom Ljubljana

2016 -  pridobitev prostorov združenja v stavbi levo od vhoda v vojašnico

2016 -  pričetek postavitve spominskih plošč Tajno skladišče na objektih hraniteljev orožja in streliva

14.5.2016 - otvoritev muzeja

16.6.2016 - izdaja Zbornika  Vloga Teritorialne obrambe Gorenjske v osamosvojitvenih procesih 1990 – 1991. Pri delu so sodelovali veterani vseh območnih združenj vojnih veteranov  na Gorenjskem

28.6.2019 - odkritje spominskega obeležja padlemu Petru Petriču

18.10.2019 - obeležitev 20 letnice združenja- svečanost v Gostilni Krištof v Predosljah

11.11.2019 - obeležitev 20 letnice združenja - okrogla miza v dvorani Mestne knjižnjice Kranj

22.10.2020 - začetek delovanja spletne strani OZVVS Kranj (www.kranj.zvvs.si), k vspostavitvi so pripomogle mestna občina Kranj in občine Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor ter Šenčur