Zbornik

 

Zbornik Vloga Teritorialne obrambe Gorenjske v osamosvojitvenih procesih 1990 – 1991 je izdal Pokrajinski odbor ZVVS Gorenjske, izdan je bil 16.6.2016, urednik zbornika je bil Anton Rešek, ki v uredniškem uvodniku zapiše:

»Zbornik prispevkov o vlogi teritorialne obrambe (TO) gorenjske v času med letoma 1990 in 1991 je publikacija, ki je namenjena predvsem šolajoči se mladini, udeležencem vojne, vsem, ki jih ni mogoče posebej omeniti, so pa v strukturi, ki je bila med najštevilčnejša, to je bilo prebivalstvo Republike Slovenije, dali vse kar je bilo v danem trenutku treba.«

»…zamisel o izdaji Zbornika začeli uresničevati tudi na Gorenjskem s prvimi poskusi v letu 2013 in nato nadaljevali v letu 2014 do uresničitve spomladi 2015, ko smo 17. aprila organizirali in izvedli posvet v RCOU Poljče. Na njem je nastopilo 21 avtorjev. Na posvet smo povabili člane vseh območnih ZVVS z Gorenjske , predstavnike srednjih in osnovnih šol, župane gorenjskih občin, člane sosednjih ZVVS in sorodna veteranska društva ter predstavnike medijev.«

Uvodnik zaključi z mislijo: »Naj ne bo nikoli pozabljeno, naj nas povezujejo spomini.«