Pomembni datumi OZVVS Kranj

12.10.1999 - Ustanovni sestanek OZVVS v gostišču Krištof v Predosljah.

20.4.2001 - Izvoljeni novi organi OZVVS Kranj.

22.6.2001 - Postavljeno spominsko obeležje na Jezerskem vrhu, skupaj z PVD Sever Gorenjska in občino Jezersko.

22.6.2001 - Razvitje prapora OZVVS Kranj na Jezerskem vrhu.

2011 - Postavitev spominskega obeležja na letališču Brnik, skupaj z PVD Sever Gorenjska, občino Cerklje in družbo Aerodrom Ljubljana.

2016 -  Pridobitev prostorov združenja v stavbi levo od vhoda v vojašnico.

2016 -  Pričetek postavitve spominskih plošč Tajno skladišče na objektih hraniteljev orožja in streliva.

14.5.2016 - Otvoritev muzeja.

16.6.2016 - Izdaja Zbornika  Vloga Teritorialne obrambe Gorenjske v osamosvojitvenih procesih 1990 – 1991. Pri delu so sodelovali veterani vseh območnih združenj vojnih veteranov  na Gorenjskem.

28.6.2019 - Odkritje spominskega obeležja padlemu Petru Petriču.

18.10.2019 - Obeležitev 20 letnice združenja- svečanost v Gostilni Krištof v Predosljah.

11.11.2019 - Obeležitev 20 letnice združenja - okrogla miza v dvorani Mestne knjižnice Kranj.

22.10.2020 - Začetek delovanja spletne strani OZVVS Kranj (www.kranj.zvvs.si), k njeni postavitvi so pripomogle mestna občina Kranj in občine Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor ter Šenčur.

3.7.2021 - S sodelovanjem občine Cerklje na Gorenjskem in RTV Slovenija sta bili slovesno odkriti spominska plošča in informativna tabla na oddajniku RTV Slovenija na Krvavcu ob 30. obletnici raketiranja oddajnika.

6.4.2023 - Na volilnem glavnem zboru je bil za predsednika izvoljen Miro Štular, Antonu Rešku pa je bil podeljen naziv častnega predsednika OZVVS Kranj.