Dvajsetletnica OZVVS Kranj, Gostilna Krištof v Predosljah

OZZVS Kranj je praznovala dvajseto obletnico ustanovitve v Gostilni Krištof v Predosljah, prav tam, kjer so se sestali 12.10.1999 članica in deset članov na ustanovnem sestanku. Prva predsednica je postala Irena Oman. Delovanje v tem obdobju je predstavil predsednik Anton Rešek. Ob jubileju so spominske kovance prejeli zaslužni člani, družini Bolka pa je prejela spominsko plaketo. Zbrane na svečanosti je pozdravil tudi podžupan MO Kranj, Robert Nograšek. Predsednik ZVVS Ladislav Lipič pa je kranjskim veteranov podelil jubilejno plaketo ZVVS.