Anton Rešek, častni občan MO Kranj

Kranj

Naziv častni občan si je za ohranjanje vrednot in zgodovinskega spomina o razvoju slovenske samostojnosti in državnosti zaslužil Anton Rešek.

Anton Rešek je prevzel vodenje OZVVS Kranj, ki povezuje veterane MO Kranj, občin Šenčur, Cerklje, Jezersko, Preddvor in Naklo, v letu 2001. V obdobju njegovega predsedovanja je združenje razvilo svoj prapor, pridobilo prostore za svoje delovanje na območju vojašnice Petra Petriča Kranj. Kot predsednik je najbolj zaslužen, da se je v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever Gorenjska postavilo obeležje žrtvam osamosvojitvene vojne na območju letališča na Brniku. Poleg tega obeležja je bilo na njegovo pobudo s PVD Sever Gorenjska postavljeno obeležje na Jezerskem vrhu. Poleg teh je bilo postavljenih več obeležij na objektih v katerih so bila „Tajna skladišča orožja in ostale opreme TO“.

Anton Rešek je bil odgovorni urednik pri nastajanju Zbornika Vloga Teritorialne obrambe Gorenjske v procesu osamosvajanja Republike Slovenije 1990 – 1991. Kot odgovorni urednik je povezal vsa ostala združenja veteranov vojne za Slovenijo  na Gorenjskem (OZZVS Škofja Loka, OZZVS Tržič, OZVVS Zgornja Gorenjska in PVD Sever Gorenjska) . Na njegovo pobudo je bil zbornik podeljen članom združenj, osnovnim in srednjim šolam, knjižnicam in občinam na Gorenjskem.

Kot predsednik OZVVS Kranj je uspel  na Ministrstvu za obrambo pridobiti priznanja – bojne znake za udeležence osamosvojitvene vojne na Gorenjskem.

Na njegovo pobudo so člani pričeli z akcijo ureditve muzeja na temo osamosvajanja na območju delovanja  OZVVS Kranj. V muzeju so prikazani začetki delovanja TO, dogodki v času osamosvajanja in prvi zametki Slovenske vojske kot obrambnega sistema novonastale države. Vse tematike so podprte z dokumenti, fotografijami in predmeti. Muzej je odprtega tipa, predvsem namenjen mlajšim generacijam, ki niso sodelovale pri nastajanju naše države. Anton Rešek je tudi strokovni vodja po muzeju.

Poleg obrazložitve predloga za priznanje Antona Reška, pa je pomembno poznati tudi njegovo vojaško pot,  njegovo življensko poslanstvo. Vojaško pot je začel s služenjem vojaškega roka v šoli rezervnih oficirjev artilerijsko - raketnih enot v Zadru. To mu je bilo izhodišče za zaposlitev v štabu Teritorialne obrambe občine Kranj in sicer v letu 1973. Že kmalu, v letu 1975 je postal komandant TO Kranj in na tem mestu je ostal do maja 1991.

Sledi reorganizacija TO in  sprejme dolžnost pomočnika komandanta za zaledje TO Gorenjske, kjer ostane do  preoblikovanja TO v Slovensko vojsko v letu 1995. V Slovenski vojski je bil zaposlen do leta 2003 na dolžnosti načelnika logistike in z doseženim osebnim činom podpolkovnika izpolni pogoje za upokojitev.

Anton Rešek je bil aktiven udeleženec osamosvojitvene vojne in bil udeležen tudi v procesih pred tem. Tako kot poveljujoči Občinskemu štabu TO Kranj ni izvršil ukaza komandanta TO Slovenije o oddaji orožja TO v skladišča JLA v maju 1990. Sredi leta 1990 je postal načelnik Manevrske strukture narodne zaščite občine  Kranj.

V obdobju do odhoda JLA iz Slovenije je sodeloval pri pogajanjih za predajo in prevzem vojaških objektov.

Za svoje bogato delo na vojaškem in društvenem področju je Anton Rešek prejel številna priznanja:

 • Zlati znak generala Maistra z meči – MO Slovenija – 1991;
 • Ščit – Obranili Slovenijo – 1991;
 • Srebrni znak Slovenske vojske – 1992;
 • Bojni znak Brnik – 1991;
 • Spominski znak Štabi TO;
 • Spominski znak Tajna skladišča ;
 • Spominski znak  Pogajanja;
 • Spominski znak Orožja nismo oddali ;
 • Spominski znak MSNZ;
 • Zlata medalja PVD Sever;
 • Bronasti red MSNZ;
 • Srebrna plaketa ZVVS Slovenija;
 • Zlata plaketa ZVVVS Slovenija;
 • Red III. stopnje ZVVS;
 • Srebrna plaketa ZB NOB Slovenije.

Zadnje priznanje je Anton Rešek prejel 2. decembra 2020 in postal častni občan Mestne občine Kranj.

Veterani OZVVS Kranj mu iskreno čestitamo!

 

 

Vir: foto: posnetek zaslona- GTV