Glavni zbor in poročila OZVVS Kranj za leto 2020

Kranj

Kranj, 22.09.2021

VSEM ČLANOM OZVVS KRANJ

ZADEVA: Glavni zbor in poročila

            Na osnovi Letnega načrta dela, ki ga je obravnavalo Predsedstvo OZVVS Kranj in ga tudi potrdilo, je bil načrtovan Glavni zbor v mesecu aprilu 2021 leta. Zaradi naraščajočega pritiska covid-19 ukrepov se je predsedstvo odločilo, da se to prestavi v mesec junij 2021, vendar smo zaradi aktivnosti, ki smo jih izvajali v tem mesecu sporazumno zadevo prestavili v september. V tem mesecu smo bili soočeni s še ostrejšimi ukrepi tako, da smo se odločili, tudi zaradi neizvedljivosti in časovne stiske v vojašnici, vse to opustiti in celotno članstvo pisno obvestiti o aktivnostih v letu 2020. Vsem se pošlje kratek opis del, finančno poročilo za leto 2020, poročilo Nadzornega odbora za leto 2020, letni načrt za leto 2021 in finančni načrt za leto 2021. Vse pripombe, ki bi jih imeli posamezniki, se pošlje po e-pošti  in se jih obravnava na predsedstvu oz. na Glavnem zboru v letu 2022.

V letošnjem letu se izvedejo še naslednje dejavnosti / v kolikor bodo to dopuščale razmere covid-19 ukrepov po NIJZ /:

  1. Na Rupi pri Kranju se ponovno postavi spominska plošča Tajno skladišče orožja na domačijo Urbanc Franca, kjer je bila osnovna plošča odtujena. / do 10. oktobra /
  2. Na objekt bivše tovarne IBI Kranj se namesti spominska plošča Tajno skladišče orožja, kjer je to dejansko bilo več let pred osamosvojitvijo. / do 25.oktobra 2021 /.
  3. V kolikor bodo razmere dopuščale, se izvede tudi planirana ekskurzija, vendar se stroški povečajo za plačilo avtobusnega prevoza, ker SV ne zagotavlja prevoza s svojimi vozili zaradi zasedenosti voznikov in voznega parka vsled predsedovanja EU.
  4. Obeležitev Dneva suverenosti bomo izvedli po navodilih Zveze.
  5. Še naprej bomo sledili vsem aktivnostim, ki jih organizira Zveza ali sami, ki so v LND.

Lep veteranski pozdrav!

Priloge:

  • Poročilo predsednika o delu 2020
  • Poročilo NO
  • Finančno poročilo 2020
  • Letni načrt 2021
  • Finančni načrt 2021

                                                                Anton Rešek             

                                                                   predsednik