Nova aktivnost

Kranj
Zapisal: Anton Rešek, foto: Bojan Verčič