Odkritje spominskega obeležja - IBI Kranj

Kranj

  V soboto, 27.11.2021 smo na prostoru nekdanje tovarne IBI Kranj, na Jelenčevi ulici, sektor C-3 - Elektronabava odkrili spominsko ploščo "Tajno skladišče orožja Teritorialne obrambe Kranj". Z odkritjem spominske plošče smo počastili tudi spomin na 30. obletnico osamosvojitve Republike Slovenije.

V tovarni IBI Kranj je bilo shranjeno orožje za 112. protidiverzantsko četo Občinskega štaba TO Kranj od leta 1986 do 1991. Z odkritjem spominske plošče se moramo zahvaliti takratnim upravljalcem tovarne, posebej g. Milanu Blašku, ki je bedel nad to hrambo in da je orožje, strelivo in ostala oprema bila varno shranjena in skladišče neodkrito do zadnje mobilizacije v maju 1991. Zahvala gre tudi sedanjemu lastniku objekta g. Dragu Martinjaku, ki je dovolil postavitev plošče.

V letu 1972 se je po dogodkih na planini Raduša v Bosni, ko je bila uničena diverzantska skupina Feniks pokazala potreba po organiziranju enot, ki bi bile usposobljene za protispecialno delovanje. Tako so se take enote formirale tako pri JLA, v takratni Milici in v Teritorialni obrambi. V OŠ TO Kranj so bile sprva formirani dve taki četi, vendar se je kmalu izkazala potreba po reorganizaciji obeh v eno samo, ki je bila elitna v vseh možnih pogledih. Enota je bila oborožena z novim orožjem, pripadniki so dobili nove uniforme in bili psihično in fizično dobro pripravljeni. Poveljujoči kader se je izpopolnjeval tudi v policijski taktiki v centru na Jasnici, enota pa je imela večkratne vojaške vaje na raznih mesti možne uporabe. Enota je imela vpoklicno mrežo za samosklic in je bila sposobna delovati v štirih urah, namesto v šestih kot je bil sicer predviden mobilizacijski čas. Za logistiko enote je bilo poskrbljeno z mobilizacijo tovornjakov trgovskega podjetja Merkur Kranj, kjer so bile shranjene tudi dodatne klopi za prevoz pripadnikov enote.

Spominsko ploščo sta odkrila podžupan Mestne občine Kranj, g. Robert Nograšek in takratni poveljnik protidiverzantske čete TO Kranj, g. Roman Nahtigal.

Slovesnosti ob odkritju spominske plošče so poleg veteranov OZVVS Kranj in praporščakov OZZS Kranj in PVD Sever Gorenjska, udeležili tudi g. Martinjak, predsednik KS Primskovo, g. Matevž Ribnikar in vodja PVD Sever Gorenjska Kranj, g. Gortan Simončič.

Odkrita spominska plošča naj vsem mimoidočim sporoča nekaj iz naše polpretekle zgodovine, katere se ne smemo sramovati, biti moramo ponosni na celotno obdobje delovanja Teritorialne obrambe, ki je uspevala v svojih ciljih predvsem s pomočjo vseh ljudi naše občine.

Naj ne bo nikoli pozabljeno!

 

 

 

 

 

 

Vir: Drago Kopač