Okrogla miza v dvorani Mestne knjižnjice Kranj

Kranj

V ponedeljek 11.11.2019 smo veterani v OZVVS Kranj zaokrožili praznovanje ob dvajseti obletnici ustanovitve in uspešnega delovanja. Prvi dogodek je bila svečanost v Gostilni Krištof v Predosljah 16.10.2019, prav tam, kjer je deset članov in ena članica ustanovilo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kranj.  Ob tej priliki je predsednik OZVVS Kranj, Anton Rešek predal družini Bolka spominsko plaketo, s spominskimi kovanci pa se oddolžil ustanovnim članom. Predsednik ZVVS Ladislav Lipič pa je ob zaključku predal našemu združenju jubilejno plaketo ZVVS.  

Na prireditvi 11.11.2019 ob 17.uri je navzoče veterane in goste v imenu združenja najprej pozdravil Slavko Hočevar, posebej še ustanovne člane združenja, predstavnike OZVVS Škofje Loke, Tržiča, Zgornje Gorenjske, PVD SEVER Gorenjska, poveljstva LOG BR SV Kranj, ZSČ Creina, Društva obrtnikov Kranj, družbe Fraport Slovenija in Gorenjske gradbene družbe.

Ustanovni član Bor Balderman je na kratko povzel dogajanje ob ustanovitvi združenja. Prisotnih je bilo 11 članov, kar dokazuje tudi zapisnik tega sestanka, za katerega je iniciativo dala Irena Oman, tedanja poslanka v Državnem zboru in je postala prva predsednica združenja. V naslednjem obdobju so se ukvarjali s formalnostmi okrog statuta, pravilnikov, registracije, povezovanja v zvezo.

Predsednik OZVVS Kranj, Anton Rešek je v nadaljevanju kronološko orisal delovanje združenja od ustanovitve do dogodkov v letošnjem letu.

V letu 2001 je bilo konstituirano novo vodstvo združenja. Prvi Glavni zbor na Občini Kranj je bil izveden 20.aprila 2001 leta in izvoljeni novi organi : predsedstvo, NO in častno razsodišče. Imenovan je bil tudi prvi praporščak Rok Živkovič.

V tem času je bilo v kranjsko združenje včlanjenih 172 veteranov. Veterani Tržiča so se osamosvojili že 18.12.1999,  veterani Škofje Loke pa 12.11.2001. Konec leta so bili v OZVVS Kranj vključeni veterani iz Mestne občine Kranj in občin Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur.

22.6.2001 je bilo odkrito spominsko obeležje na Jezerskem vrhu na stavbi bivšega mejnega prehoda in to je bil prvi skupni projekt med nami in PVD Sever Gorenjska, seveda v sodelovanju z Občino Jezersko. Istočasno smo razvili prapor Združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj.

Sledilo je obdobje rasti članstva in udeležba na raznih svečanostih po Gorenjski in po Sloveniji v okviru spominskih svečanosti v počastitev dogodkov iz osamosvojitvene vojne. Udeleževali smo se tudi vsakoletnih veteranskih športnih iger in dosegali dobre rezultate v orientacijskem teku, kegljanju, šahu… 

Nadaljevali smo s sodelovanjem s SV, predvsem ob Dnevih odprtih vrat. Pripravljali in organizirali smo strokovne ekskurzije po Sloveniji z ogledom krajev spopadov med TO in JLA in kulturnih znamenitosti obiskanih krajev. Tako smo bili v Gornji Radgoni, na Holmcu, v  Ormožu, na Dobovi, v Cerju in Vilenici, na Poljani na Koroškem, v Rogu in bazi 20, v Metliki, v Pivki – Parku vojaške zgodovine in na  ladji Triglav.

Ob posebnih priložnostih so bile v tem času našim veteranom podeljeni spominski in bojni znaki.

 

V letu 2011 je sledila postavitev in otvoritev novega spominskega obeležja na letališču Brnik, pri tem smo sodelovali s PVD Sever Gorenjska, z Občino Cerklje na Gorenjskem in družbo Aerodrom Ljubljana. Najprej je bila postavljena spominska plošča na potniškem terminalu, kasneje spomenik, ki ga je postavilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, postavljeno pa je bilo na manj vidno mesto in še z napakami v napisu.

V tem letu je OZVVS Kranj prejela od PVD Sever prejeli spominsko plaketo in sicer »Za pomembno pomoč pri organizaciji in delu združenja«

V letu 2015 smo začeli s spominskimi pohodi v smeri planina Jezerca – stolp RTV Krvavec v spomin na dogodek, ko so letala JLA 2. julija 1991 raketirala in poškodovala objekt RTV. Letos je bil pohod organiziran že petič zaporedoma. 

Leto 2016 je bilo izjemno plodno. Postavili smo muzej osamosvojitvene vojne v vojašnici v Kranju. Muzej ima prostore v nekdanji stražnici desno od vhoda v vojašnico. Otvoritev je bila 14.maja 2016. Pri urejanju muzeja so sodelovali člani združenja s prostovoljnim delom, veliko je bilo darovalcev materiala in drugih uslug. Posebej smo se jim zahvalili s priložnostno plaketo.

Pridobili smo prostore za delovanje združenja in sicer v stavbi levo od vhoda v vojašnico, tako je sedaj sedež združenja na naslovu: Bleiweisova cesta 32.

Zgodila pa se je še tretja pomembna zadeva, 16.6.2016 je bil izdan Zbornik Vloga Teritorialne obrambe Gorenjske v osamosvojitvenih procesih 1990 – 1991. Pri delu so sodelovali veterani vseh območnih združenj vojnih veteranov  na Gorenjskem, zbornik pa je dragocen zgodovinski dokument o dogajanjih v tistih prelomnih časih.

V letu 2016 smo pričeli s postavitvijo spominskih plošč Tajno skladišče na objektih hraniteljev orožja in streliva .

V letu 2017 smo organizirali v gostišču Pod Jenkovo lipo skupaj s PVD Sever Gorenjska prednovoletno srečanje svojcev padlih,pri tem nam je pomagala tudi Občina Cerklje.

V letu 2019 smo začeli s pripravami in tudi uredili spominsko obeležje padlemu Petru Petriču ter ga 28.6.2019 ob krajši slovesnosti tudi odkrili. Padli Peter Petrič zasluži naš trajen spomin. Spominu se vsako leto poklonimo tudi na njegovem grobu v Cerkljah.

18. oktobra 2019 smo organizirali spominsko srečanje z ustanovitelji našega združenja na isti lokaciji, kot je bilo ustanovljeno, v Gostilni Krištof v Predosljah.

Danes je v OZVVS Kranj včlanjenih 298 veteranov s statusom in 28 ostalih članov.

Ob zaključku predstavitve je predsednik OZVVS Kranj Anton Rešek za posebno vzpodbudo, sodelovanje in pomoč pri delu združenja podelil posebni spominski plaketi Poveljstvu LOG BR SV Kranj in PVD Sever Gorenjska.

Za plodno sodelovanje gre zahvala območnim združenjem veteranov vojne za Slovenije Zgornja Gorenjska, Tržič in Škofja Loka.

S spominskim kovancem smo se zahvalili tudi Mestni občini Kranj in občinam Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur, družbi Fraport Slovenija, Društvu obrtnikov Kranj in Gorenjski gradbeni  družbi Kranj.