Pismo predsednika ZVVS

Ljubljana

Spoštovani podpredsedniki in člani predsedstva ZVVS, predsedniki in podpredsedniki ter sekretarji OZVVS, spoštovani predsedniki delovnih teles ZVVS, drage vojne veteranke in veterani!

 

Pogled v leto 2021

Minulo leto je bilo v znamenju 30-letnice vojne za Slovenijo in obletnice naše samostojnosti. Temu jubileju so bile namenjene in uspešno izvedene številne slovesnosti v vseh naših organizacijah.

V posebnem pismu ob začetku minulega leta sem vas seznanil z vsebino seje častnega odbora za pripravo praznovanja navedene obletnice, ki jo je vodil predsednik republike. Na seji, na kateri so sodelovali vsi vidnejši člani Vlade RS in nekaterih drugih organizacij, sem posebej izpostavil našo pripravljenost, da bi posamezne bojne spopade in druge dogodke v posameznih pokrajinah med vojno za Slovenijo opisali mladim v osnovnih in srednjih šolah ter vsem, ki bi jih to zanimalo. Predstavil sem tudi druge predloge iz našega načrta dela za leto 2021, še posebej predlog o podelitvi spominske medalje vsem, ki so sodelovali v pripravah na vojno za Slovenijo in v njej, ne glede na to, ali so člani katere od veteranskih organizacij in tudi če nimajo statusa vojnega veterana. Člane častnega odbora sem seznanil tudi s snemanjem dokumentarnega filma »Zbujeni v sanje« in napovedal njegovo dokončanje do dneva suverenosti.

Danes lahko samo z razočaranjem ugotovim, da so bile naše načrtovane aktivnosti v šolah zavrnjene, so se pa lahko organizirali različni kvizi neke jasno politično in strankarsko profilirane organizacije za učence in dijake s podeljevanjem denarnih nagrad. Ob znatni finančni podpori vlade so posneli tudi film, ki je bil predvajan v terminu, ki je bil na RTV SLO dodeljen za predvajanje našega filma, posnetega brez kakršne koli finančne podpore Vlade RS. Pomagala sta nam le SV in MORS. Spominske medalje je Vlada RS nabavljala celo leto 2021. Podeljevanje je premaknila v letošnje leto in proces podeljevanja do danes še ni dorečen. Zato vam v tem trenutku ne morem ponuditi nobenega jasnega navodila, kako ravnati.

Skratka, tudi v jubilejnem letu 2021 ni šlo brez lastninjenja naših idej in truda številnih veteranov, ki v svojem prostem času kot prostovoljci uresničujejo temeljno poslanstvo naše organizacije.

Bodimo pa ponosni na vse izvedene slovesnosti, srečanja, predstavitve zbornikov in knjig, organizirane okrogle mize na temo osamosvojitvene vojne, posneti in na RTV SLO predvajan dokumentarni film »Zbujeni v sanje« ter še ostale aktivnosti, za kar gre zahvala vsem vam.

 

Naši načrti v letošnjem letu, letu 2022, so ambiciozni kljub še vedno trajajoči epidemiji COVID 19, ki ni bila niti razglašena. Tako bomo na ravni ZVVS skupaj z Občino Velenje ponovno organizirali vseslovensko srečanje vojnih veteranov in slovenskih častnikov, se srečali na GEOSS-u ob dnevu veteranov, organizirali osrednjo slovesnost ob dnevu suverenosti, vzpodbujali delo z mladimi v osnovnih in srednjih šolah, podpirali izdajo knjig in zbornikov na temo osamosvojitve, kakor tudi bogatili vsebino našega časopisa VETERAN ter organizirali različne športne igre in druženja. Gotovo bomo nadaljevali s snemanjem daljše verzije dokumentarnega filma in ga priredili za prikazovanje na ravni posameznih pokrajin. Čeprav z zamudo zaradi pozne nabave in nejasnih navodil bomo kljub temu zavzeto sodelovali pri podeljevanju spominskih medalj, ki bi morale biti podeljene že v minulem jubilejnem letu. Ne bomo pa pristali na to, da bo politika takšno svečano dejanje, kot je izročanje spominskih medalj udeležencem priprav na osamosvojitev in same osamosvojitvene vojne, izkoristila za nabiranje točk v predvolilnem boju.

V naših načrtih za letošnje leto je jasno razvidna rdeča nit: uresničevanje našega temeljnega poslanstva, to pa je negovanje in ohranjanje spomina na osamosvojitev Slovenije in osamosvojitveno vojno ob poudarjanju svobodoljubja in uporništva slovenskega naroda v njeni celotni zgodovini in skrb za socialno-ekonomski položaj veteranov na ravni države. S tem potrjujemo, da sta uporništvo in svobodoljubje navdih za naše delovanje, še posebej v sedanjih nestabilnih mednarodnih in tudi domačih razmerah. Zato moramo vojni veterani vedno in povsod poudarjati, da je upor potreben, upravičen in smiseln takrat, ko so ogroženi svoboda, ozemeljska celovitost, jezik, kultura in obstoj slovenskega naroda. In ko sta ogrožena mir in blagostanje našega naroda. Tako je bil upor upravičen v času bojev za severno mejo, nato v času pojava fašizma, ko so se organizirali in uprli tigrovci, in nato v začetku druge svetovne vojne, ko je slovenskemu narodu grozilo uničenje in je slovenska partizanska vojska kot članica zmagovitega antifašističnega zavezništva premagala to največje zlo takratnega časa. Enako smiseln je bil naš upor v letih 1990 in 1991, ko smo morali tudi z orožjem braniti svojo pravico do samoodločbe in svobodno odločitev o svoji prihodnosti. To smo lahko storili le skupaj in enotni in zato naj bo tudi v prihodnje naše sodelovanje z vsemi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami enako uspešno pod geslom »Skupaj v vojni, skupaj v miru!«.

Značilnost letošnjega leta so tudi volitve predstavnikov ljudstva v državni zbor, neposredne volitve županov in občinskih svetov ter volitve predsednika države. Leto, ki od nas terja premislek, v kakšni državi in demokraciji želimo živeti. Naša organizacija bo, tako kot vselej, družbeno odgovorna, kritično angažirana in konstruktivna civilnodružbena organizacija, ki se navdihuje v zgodovinsko preizkušenih vrednotah osamosvojitvene vojne in uporništva slovenskega naroda in iz njih črpa svojo moralno upravičenost za kritično, pokončno in avtonomno držo ter pripravljenost za dejavno sodelovanje v skupnih družbenih prizadevanjih za prihodnji razvoj.

 

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) se bomo tudi v prihodnje zavzemali za:

 • argumentirano uveljavljanje dejstev iz osamosvojitvene vojne ter zavračanje laži, ponarejanj, podtikanj in vseh drugih poskusov diskreditacij kakor tudi lastninjenja osamosvojitve;
 • krepitev domoljubja in zagotavljanja varnostne in obrambne zmogljivosti Slovenije;
 • uspešno obvladovanje epidemije COVID 19 in preprečevanje njenih zlorab oz. izkoriščanja za politične in druge ideološke cilje, predvsem pa krepitev javne zdravstvene službe;
 • ohranjanje javnega dobra, naravnega bogastva in zdravega življenjskega okolja;
 • ohranjanje državnega, prej družbenega premoženja v slovenski lasti, še posebej kritične infrastrukture, pomembne za obrambno sposobnost in varnost države in državljanov;
 • izražanje zahtev po odgovornosti vseh, ki so omogočili razprodajo in odtujitev materialnega bogastva, ustvarjenega v vseh minulih desetletjih z delom pridnih rok naših prednikov;
 • aktivna podpora prizadevanjem vseh državnih organov, neodvisnih institucij in celotne civilne družbe za preprečitev korupcije in kriminalnih dejanj vseh vrst;
 • aktivna podpora prizadevanjem civilne družbe za preprečitev amnestije povzročiteljem nezakonitih in koruptivnih dejanj;
 • spoštljiv javni govor in spremembo kulture političnega in javnega komuniciranja;
 • ničelno toleranco do družbeno škodljivega, žaljivega in sovražnega govora;
 • ohranjanje načel pravne in socialne države, človekovih pravic in človekovega dostojanstva;
 • ohraniti Slovenijo v skupini jedrnih držav Evrope.

 

V ZVVS se zavedamo, da bistvo demokracije niso samo volitve, ampak zajemajo bistveno več: vladavino prava, spoštovanje ločitve vseh treh vej oblasti, spoštovanje ločitve cerkve od države, svobodo medijev, človekove pravice, spoštljiv govor, iskanje soglasja, medsebojno sodelovanje in skupno bivanje. Volitve niso pomembne zgolj zaradi zamenjave vlade. Še pomembnejše je tisto po volitvah, kako bo začrtana prihodnost naše družbe in države. Ravno zaradi tega in predvsem naše prihodnosti so volitve priložnost za demokratične spremembe, ki si jih želimo.

To pa lahko dosežemo s čim večjo udeležbo na prihajajočih volitvah, na katerih oddajmo svoj glas za državo, o kakršni smo sanjali v letih 1990 in 1991!

Tako pričakujemo, da bodo v šolski kurikulum pouka vnešeni obširnejši in objektivnejši opisi osamosvojitve brez napihnjenih in lažnih zaslug nekaj posameznikov. Nadaljevati je treba z implementacijo izhodišč državljanskega pouka v šolah z odstranjevanjem navidezne »nevtralnosti« in »uravnoteženosti« in enostranskih pamfletističnih prikazov. Prav tako pričakujemo ureditev stabilnega in pravočasnega financiranja veteranskih organizacij s statusom delovanja NVO v javnem interesu. Enako pričakujemo ureditev socialnih in drugih pravic vojnih veteranov, še posebej socialno najbolj ogroženih.

Spoštovane vojne veteranke in veterani!

Člani naše organizacije smo politično in ideološko različno opredeljeni, kar nam nikoli do sedaj ni onemogočalo dobrega sodelovanja in predvsem medsebojnega spoštovanja. Tudi članstvo v različnih političnih strankah ne. Vedno smo bili in bomo spoštljivi drug do drugega. Jasno definirano poslanstvo in cilji so nas vedno združevali in naj bo tako tudi v prihodnje.

Zaradi vsega zapisanega naše mesto ni pod okriljem, pa tudi ne v senci katere koli politične stranke, pač pa med pogumnimi in aktivnimi državljankami in državljani, ki negujejo enake ali podobne vrednote, kot jih negujemo mi, vojni veterani!

Predvsem pa bodimo ponosni na svojo domovino z vso iskrenostjo in spoštljivostjo do vseh, ki so jo obdržali skozi viharna obdobja zgodovine, ki malim narodom nikoli niso bila naklonjena. Naj laž in zloba za vedno utihneta na tem koščku sveta, ki mu rečemo Slovenija!

Mi, veterani, smo ponosni na svojo domovino Slovenijo – brez laži in sprenevedanja v srcu.

Srečno!

Naj ne bo nikoli pozabljeno!

 

Ladislav Lipič,

predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo