Podelitev spominskih medalj 30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije

Kranj

Vlada Republike Slovenije je na pobudo veteranskih organizacij v maju 2021 sprejela odlok o spominski medalji  »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«.  2. člen odloka pravi, da se medalja ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v spomin za zasluge podeli živečim osebam, ki so sodelovale v pripravah, razglasitvi, obrambi in vzpostavljanju državne suverenosti v letu 1991 in jim je do 31. 12. 2021 priznan status vojnega veterana po zakonu, ki ureja vojne veterane. Po določilih 3. člena pa pravi, da se  medalja se izjemoma do konca decembra 2022 podeli tudi drugim slovenskim in tujim državljanom, kakor tudi slovenskim in tujim organizacijam, v spomin na njihov pomemben prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30-ih letih. Odlok nadalje definira obliko medalje in podeljevanje.

Medalje smo v OZVVS Kranj prejeli preko zveze prejeli na osnovi pripravljenega seznama upravičencev šele konec septembra. Slovesno podelitev smo pripravili v našem muzeju v sobi, ki je posvečena dogodkom v letu 1991 na letališču Brnik. 

Podeljevanje je potekalo od srede 2.11. do petka, 4.11.2022 in za zamudnike še v soboto, 5.11.2022. Nerazdeljenih je ostalo 64 medalj, tako smo zamudnike povabili na prevzem še v soboto, 3.12.2022. Še vedno je ostalo 34 medalj, lahko pa jih upravičenci prevzamejo v času uradnih ur v prostorih združenja.

Veterani so se po podelitvi medalj zadržali v obujanju spominov na leto 1991 in ogledu muzeja.

Nekaterim veteranom, ki zaradi bolezni niso prišli na podelitev, smo medalje predali na domu.

Veteranom ob prejemu spominske medalje čestitke in zahvala za prispevek pri nastanku suverene, naše Republike Slovenije.

D. Kopač