Ponovna postavitev spominskega obeležja

Rupa pri Kranju

Na pročelje gospodarskega poslopja domačije Urbanc na Rupi je bila decembra 2017 postavljeno obeležje v spomin, da se je na tej lokaciji v letu 1991 tajno hranilo orožje  Teritorialne obrambe Kranj. V noči na prvi december 2020 so neznanci obeležje nasilno odpulili iz stene in ga tudi ukradli. Na predsedstvu OZVVS Kranj je bil sprejet sklep, da se spominsko obeležje ponovno postavi in tako je ekipa veteranov skupaj z lastnikom 15.10.2021 to nalogo izvršila.