Volilni letni glavni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj, 6.4.2023

Kranj

 

Veterani OZVVS Kranj smo se zbrali na volilnem letnem glavnem zboru v četrtek, 6. aprila 2023 ob 17. uri. Po pozdravnem nagovoru predsednika združenja Antona Reška je sledilo simbolno veteransko dejanje in kulturni del s harmonikarjem Borom Nograškom in Markom Grilom s predstavitvijo njegovih pesmi.

Branku Lovreku je bil slovesno podeljen znak praporščaka za prizadevno delo v ZVVS.

Po podanem poročilu predsednika o delu v preteklem letu,  finančnem poročilu, poročilu nadzornega odbora, poročilu častnega razsodišča in poročilu arhivsko - zgodovinske komisije, ki so bila soglasno potrjena je sledila razrešnica organom združenja.

Po dvaindvajsetih letih vodenja OZVVS Kranj se je poslovil Anton Rešek in predsedniške  posle predal Miru Štularju. Zbor je potrdil nove organe združenja in ob tej priliki smo veterani dolgoletnemu predsedniku podelili naziv Častnega predsednika OZVVS Kranj in mu svečano izročili  plaketo.

Zbor veteranov OZVVS Kranj so pozdravili vabljeni gosti gorenjskih območnih združenj veteranskih organizacij, PVD Sever Gorenjska in poudarili dobro sodelovanje z željo, da se tako tudi nadaljuje. Posebej je zbor pozdravil župan MO Kranj Matjaž Rakovec, ki je tudi naš član in izpostavil pomembnost veteranov v družbi ter podporo MO pri našem delovanju.

Veterani  smo zbor zaključili ob dobrem pasulju in prijetnem druženju.

Na osnovi 17. člena statuta Zbor veteranov med drugimi nalogami podeljuje naziva častni član in častni predsednik  veteranu posamezniku za izjemen prispevek in dolgoletno uspešno delo v organih ZVVS. Predsedstvo je na 12. seji dne 21.9.2022 sprejelo sklep, da se predlaga današnjemu zboru podelitev naziva 

ČASTNEGA PREDSEDNIKA

Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj

ANTONU REŠKU

Anton Rešek, med nami veterani Zvone, je prevzel vodenje našega območnega združenja pred 22 leti, natančneje 20.4.2001. Pred tem je bil predsednik častnega razsodišča v novoustanovljenem združenju v letu 1999.

Sledile so reorganizacije Območnega združenja, tako, da se oblikovalo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kranj kot je danes in združuje veterane MO Kranj in občin: Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur.

Pa poglejmo kronološko pomembne dogodke v času 22 let, ko je bil predsednik združenja Anton Rešek.

Že takoj v letu 2001 je bilo skupaj s PVD Sever Gorenjska in Občino Jezersko postavljeno spominsko obeležje na Jezerskem vrhu. Ob priliki spominske slovesnosti je bil razvit prapor OZVVS Kranj in predsednik Rešek ga je predal prvemu praporščaku Roku Živkoviču.

Z zglednim sodelovanjem s policijskim veteranskim društvom in drugimi deležniki pri razvoju veteranskega poslanstva je sledila leta 2011 postavitev spominskega obeležja na letališču Brnik. V letu 2016 pa smo veterani pridobili svoje prostore v stavbi levo ob vhodu v kranjski vojašnici.

V letu 2016 moramo spomniti še na začetek postavitve spominskih plošč Tajno skladišče na objektih hraniteljev orožja in streliva in na slovesno otvoritev MUZEJA 14.5.2016.

Leto 2016 j zaokrožila izdaja Zbornika  Vloga Teritorialne obrambe Gorenjske v osamosvojitvenih procesih 1990 – 1991. Pri delu so sodelovali veterani vseh območnih združenj vojnih veteranov  na Gorenjskem. In kdo je bil urednik Zbornika? Anton Rešek.

Naj ob tem navedemo tudi prispevek  Antona Reška pri nastanku zbornika Orožja nismo oddali 1990, kjer so natančno popisani dogodki o hranjenju orožja in streliva leta 1990 v  Območnem štabu TO Kranj. Naj omenimo tudi, da je za revijo Veteran napisal ogromno člankov o delu našega združenja.

V letu 2019 je bilo urejeno spominsko obeležje padlemu teritorialcu Petru Petriču, ki ga veterani obiskujemo s kolesarskim izletom.

Leta minevajo in tako smo že tudi praznovali okroglo 20 letnico združenja s svečanostjo v Predosljah in z okroglo mizo v dvorani Mestne knjižnice Kranj. Ob tej priliki smo veterani prejeli spominski kovanec.

Ob trideseti obletnici raketiranja oddajnika RTV Slovenija na Krvavcu sta bili postavljeni spominska plošča in informativna tabla in slovesno odkriti 3. julija 2021.

Bil pa je kot predsednik združenja dejaven tudi v pokrajinskem odboru ZVVS, ki mu je tudi predsedoval. Je ustanovni član ZVVS, bil je član športne komisije in član predsedstva ZVVS.

Ob vseh časovno podanih dogodkih je izkazan in prisoten močan pečat predsednika  Antona Reška. Vsa leta je odgovorno vodil in usmerjal delo našega veteranskega združenja. Ob tem nas je družila  zavest o pomembnosti našega delovanja v osamosvojitvenem času.

Zvone, ob tem ko zapuščaš predsedniško mesto se ti za neznansko veliko truda in dela zahvaljujemo in bi radi, da nam boš še naprej sodeloval v združenju. Želimo ti dobro okrevanje in da boš v dobri kondiciji praznoval okrogli življenjski jubilej. Hvala še enkrat!

Drago Kopač