Glavni zbor članov OZVVS Kranj, 30.3.2022

Kranj

Veterani vojne za Slovenijo smo se v sredo 30. marca 2022 po več kot enoletnem premoru zaradi Covid – 19 ovir, udeležili letnega zbora OZVVS Kranj v Športni dvorani vojašnice Petra Petriča v Kranju. Z udeležbo so nas počastili številni gostje, med katerimi so bili kolegi iz sosednjih združenj, poveljnik vojašnice Kranj in istočasno povejnik LOGBR polk. Franjo Lipovec, predsednik PO ZVVS Gorenjske g. Pavle Jereb in drugi.

Letno srečanje se je začelo z veteranskim dejanjem, pozdravnim nagovorom polk. Lipovca in izvolitvijo organov zbora.

Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki ga je vodil Branko Vukanac, je Zbor pričel s svojim delom. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet in na vrsti sobila poročila, najprej o delu predsedstva oz. združenja, ki ga je podal predsednik Anton Rešek, nato smo poslušali finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Poročilo častnega razsodišča je bilo posredovano pisno, ker je bil predsednik odsoten. Po razpravi so se sprejela poročila in predlogi za delo v naslednjem obdobju.

Predsednik OZVVS Kranj Anton Rešek je podal predlog dela in finančnega načrta za leto 2022, ki sta bila oba soglasno sprejeta.

Po uradnem delu sose udeleženci v dveh skupinah napotili v jedilnico na topli obrok, ki so ga pripravili kuharji iz vojašnice Petra Petriča Kranj. Nato je sledilo prijetno druženje.

 

tekst: Anton Rešek, foto: Drago Kopač