Predstavitev združenja

ORGANI OZVVS KRANJ

 

Predsedstvo

Anton Rešek, predsednik

Bojan Verčič, podpredsednik

Drago Kopač, sekretar

Zlatko Filej, član

Helena Kalan, članica

Branko Vukanac, član

Mihael Rauter, član

Vladislav Eržen, član

Slavko Hočevar, član

Nadzorni odbor

Dušan Žbogar, predsednik

Branko Benčevič, član

Mile Špehar, član

Častno razsodišče

Aleksander Sašo Zupan, predsednik

Stanislav Bobnar, član

Peter Slatnar, član

Arhivsko – zgodovinska komisija

Mihael Jagodic, predsednik

Miro Štular, član

Alojzij Čimžar, član

Slavko Hočevar, član

Zvonko Zorč, član

Praporščaki

Janez Jesenko

Roman Pintar

Branko Lovrek